เครื่องยนต์ก๊าซและกังหันก๊าซพลังงานสะอาดของคาวาซากิ

คาวาซากิเป็นผู้นำและผู้ให้บริการสำหรับระบบโคเจนเนอเรชั่นแบบครบวงจร

เครื่องยนต์ก๊าซและกังหันก๊าซพลังงานสะอาดของ
คาวาซากิออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงมีการทำงานที่น่าเชื่อถือและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

关于川崎

เกี่ยวกับคาวาซากิ

ประวัติของกังหันก๊าซของคาวาซากิเริ่มมาจากการพัฒนาเครื่องยนต์ไอพ่นในปี1943ต่อมาในปี1973คาวาซากิก็ประสบความสำเร็จในกาพัฒนาเครื่องยนต์ก๊าซที่ผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวแรกโดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของทางความซากิเองในฐานะผู้บุกเบิกเครื่องยนต์และกังกันก๊าซเราได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาเป็นระยะเวลามากกว่า50ปี

ปัจจุบันนี้กังหันก๊าซพลังงานสะอาดของคาวาซากิมียอดจำหน่ายรวมประมาณ12500เครื่องทั่วโลกโดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า70%ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมากที่สุด30000กิโลวัตต์เครื่องยนต์ก๊าซพลังงานสะอาดของคาวาซากิที่ได้รับการพัฒนามาจากเครื่องยนต์สำหรับใช้บนเรือปัจจุบันนี้อาจพูดได้ว่าตอนนี้เครื่องยนต์ก๊าซพลังงานสะอาดของคาวาซากิมีประสิทธิในการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับขนาดเมกะวัตต์คือ51%โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า80%

01

บรรลุเป้าหมายทางเศรษกิจของธุรกิจโดยการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีความยืดหยุ่น

02

ให้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง(สำหรับตลาด)

03

ใช้แผนการดำเนินการตามที่วางแผนไว้ด้วยอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถือ

01

ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานได้อย่างเหมาะสม

02

รักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าและวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ(BCP)

03

ยกระดับความยั่งยืนและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

01

ต้องลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

02

ต้องลดการกำจัดก๊าซโดยการเผา

03

ต้องเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่และน้ำหนัก

เหตุผลที่เลือกคาวาซากิ

原因1

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และรายงานการติดตามที่ผ่านการรับรองแล้วเพื่อหาโซลูชันที่เหมาะสม

บริษัทคาวาซากิเฮฟวี่อินดัสทรีส์จำกัดเป็นผู้ผลิตทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถทางด้านเทคนิคในการผลิตที่มีประสบการณ์หลากหลายในอุตสาหกรรมด้านนี้เราพัฒนาตลอดจนผลิตกังหันและเครื่องยนต์ผลิตก๊าซของเราเองเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีของเราอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้เราจึงมีความเข้าใจลึกซึ้งในการทำงานและสมรรถนะของกังหันและเครื่องยนต์ผลิตก๊าซสะอาดของเราซึ่งทำให้เราสามารถที่จะนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดได้ตรงตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้

02年的原因

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูง

งหันผลิตก๊าซสะอาดของคาวาซากิมาพร้อมกับประสิทธิภาพทางความร้อนโดยรวมมากกว่า80%และเครื่องยนต์ผลิตก๊าซสะอาดของคาวาซากิเองก็มาพร้อมกับประสิทธิภาพทางด้านไฟฟ้าสูงถึงจ51%ึงทำให้ผลิตไฟฟ้าและความร้อนได้โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและให้ประโยชน์ด้านต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ

原因03

ก่อให้เกิดคาร์บอนน้อยและมีกระบวนการคัดแยกคาร์บอนด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมสูง

กังหันผลิตก๊าซสะอาดของคาวาซากิมาพร้อมกับหัวฉีดสำหรับการเผาไหม้แบบDLEที่ให้ประสิทธิภาพสูงและลดการเกิดมลพิษ氮氧化物ได้ต่ำกว่า52.5 ppm *
คาวาซากิยังได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบเผาไหม้ของตนเองที่สามารถใช้กับก๊าซไฮโดรเจนก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซทั้งสองผสมกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่จะเข้าสู่สังคมคาร์บอนสมดุล
(* O₂= 0%)

原因1

02年的原因

原因03

การลดต้นทุนและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยระบบการผลิตพลังงานความร้อนร่วม

ระบบการผลิตพลังงานความร้อนร่วมขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ก๊าซและกังหันก๊าซสะอาดโดยใช้พลังงานปฐมภูมิเป็นเชื้อเพลิงและผลิตพลังงานทุติยภูมิได้หลายชนิดอย่างต่อเนื่องเช่นไฟฟ้าและความร้อนที่นำไปใช้งานได้(อย่างไอน้ำน้ำเย็นและร้อน)เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการผลิตแบบเก่าๆ
ระบบการผลิตพลังงานความร้อนร่วมร่วมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านหลังงานและลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าคาวาซากิเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายซึ่งมีตั้งแต่1500กิโลวัตต์จนถึง30000กิโลวัตต์

เพื่อจำลองการลดต้นทุนและการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการใช้ระบบผลิตพลังงานร่วม

ผลิตภัณฑ์

คาวาซากินำเสนอผลิตภัณฑ์20ประเภทที่ตอบสนองความต้องการและคำขอของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์

กรณีศึกษา

การกำหนดค่าและการทำงานที่เหมาะสมที่สุด”วงจรรวมแบบไฮบริด”
ธุรกิจจัดหาพลังงาน เครื่องยนต์ก๊าซ

เบิกไพร]

การกำหนดค่าและการทำงานที่เหมาะสมที่สุด”วงจรรวมแบบไฮบริด”

บริษัทเบิกไพรโคเจเนอเรชั่นจำกัดเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าของไทยซึ่งได้สั่งซื้อKG-18-Vจำนวน3เครื่องบริษัทนี้เป็นโรงไฟฟ้าขนาด100เมกะวัตต์ที่ใช้ระบบเครื่องยนต์ก๊าซและกังหันก๊าซแบบไฮบริดร่วมกันซึ่งแทบไม่มีให้เห็นแม้แต่ในระดับโลกความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับโรงงานแห่งนี้คือการใช้อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรตลอดจนมีการทำงานอย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานที่แตกต่างกันในเวลากลางวันและกลางคืนเครื่องยนต์ก๊าซแต่ละตัวที่สั่งซื้อสำหรับโครงการนี้มีกำลังการผลิตอยู่ที่7800กิโลวัตต์และผู้ปฏิบัติงานในโรงงานจะใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าชั้นนำของโลกเหล่านี้ในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงสุดในเวลากลางวันนอกจากนี้เครื่องยนต์ยังมีความยืดหยุ่นสูงโดดเด่นด้วยความสามารถในการเปิดและปิดระบบได้อย่างรวดเร็วโดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ)。
ประหยัดได้ถึง8ล้านริงกิตต่อปีด้วยระบบโคเจเนอเรชั่นและใช้เวลาคืนทุนน้อยกว่า5ปี
การผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรม กังหันก๊าซ

IOI Acidchem

ประหยัดได้ถึง8ล้านริงกิตต่อปีด้วยระบบโคเจเนอเรชั่นและใช้เวลาคืนทุนน้อยกว่า5ปี

IOI Acidchemได้สำรวจถึงความเป็นไปได้ก่อนปี2553เป็นเวลานานในการนำระบบโคเจเนอเรชั่นที่โรงงานมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงานและลดต้นทุนการดำเนินงานไปพร้อมๆกันนอกเหนือจากการเปลี่ยนหม้อไอน้ำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่เสื่อมสภาพในที่สุดเวลาก็มาถึงในปี2557เมื่อก๊าซที่ส่งไปยังโรงงานมีเสถียรภาพในที่สุดควบคู่ไปกับการเริ่มใช้绿色投资税收津贴(吉塔)ที่ออกโดยรัฐบาลมาเลเซียภายใต้บทบัญญัติของงบประมาณปี2557ซึ่งระบุว่าเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม(绿色技术)เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

เป็นที่ทราบดีว่าคาวาซากิอยู่ในระดับแถวหน้าในการส่งเสริมระบบโคเจเนอเรชั่นที่มีความน่าเชื่อถือมาโดยตลอดยิ่งกว่านั้นในปี2548ยังมีการก่อตั้ง川崎燃气轮机亚洲(KGA) IOI Acidchemจึงได้เลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซGPB80Dของคาวาซากิ(川崎燃气涡轮发电机GPB80D)สำหรับระบบโคเจเนอเรชั่นนับเป็นระบบโคเจเนอเรชั่นกังหันก๊าซรุ่นแรกที่ดำเนินการในอุตสาหกรรมOleochemicalsของมาเลเซีย

ระบบโคเจเนอเรชั่นในIOI Acidchem
ทำงานควบคู่ไปกับกริดที่ติดตั้งหัวเผาเสริมเพื่อสร้างไอน้ำเพิ่มเติมและหม้อไอน้ำแบบร้อนเพื่อใช้เป็นชุดสำรองโคเจเนอเรชั่นนี้สามารถบรรลุประสิทธิภาพโดยรวมสูงถึง93%ไม่เพียงแต่ช่วยให้IOI Acidchemประหยัดได้ถึง8ล้านริงกิตต่อปีแต่ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโรงงานโดยรวมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมากอีกทั้งยังปกป้องผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของเราอีกด้วย

คุ้มค่าแก่การลงทุนคืนทุนไม่ถึง5ปี!

我的。为什么晒黑
ผู้จัดการฝ่ายระบบสาธารณูปโภค
สองคำสำหรับคาวาซากิ——ความไว้วางใจ&ความน่าเชื่อถือ!
การผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรม กังหันก๊าซ

森达美

สองคำสำหรับคาวาซากิ——ความไว้วางใจ&ความน่าเชื่อถือ!

เมื่อพูดถึงระบบทำความเย็นแบบ天然气热电联产区รถแทรกเตอร์มาเลเซีย(森达美工业)เป็นหนึ่งในผู้ใช้ระบบนี้รายแรกๆในมาเลเซียในขณะที่ภาคธุรกิจจำนวนมากยังคงพึ่งพาวิธีการปรับอากาศแบบเดิม
ด้วยการติดตั้งระบบโคเจเนอเรชั่นกังหันก๊าซGPB15ที่拖拉机工程复杂(TEC)ระบบนี้ให้ความสะดวกสบายแก่复杂ด้วยไฟฟ้าประมาณ1.3เมกะวัตต์และน้ำเย็น1000 USRTน้ำเย็นถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องทำความเย็น川崎蒸汽发射吸收ซึ่งไอน้ำจะถูกปั่นออกจาก热回收蒸汽发生器(余热锅炉)ซึ่งนำความร้อนจากไอของกังหันก๊าซสามารถเปิดและปิดใช้งานกังหันก๊าซGPB15ได้ทุกวันตามความต้องการในชั่วโมงการทำงานปกติของTECกังหันนี้ถูกใช้งานมากว่า20ปีและจะยังคงทำงานต่อไป
จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความน่าเชื่อถือและอายุการใช้งานที่ยาวนานของกังหันก๊าซของคาวาซากิและเครื่องทำความเย็น吸收式制冷机
สุดท้ายนี้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือระหว่างKGAและ森达美能源解决方案สำหรับตลาดโคเจเนอเรชั่นในมาเลเซียการเป็นหุ้นส่วนที่ซื่อสัตย์
พร้อมกับการเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมสามารถนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจที่น่าเหลือเชื่อคาวาซากิและ森达美能源解决方案เป็นพันธมิตรทางธุรกิจมาหลายปีได้สร้างความร่วมมือมาตลอดการทำธุรกิจระหว่างทางเราได้สร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมร่วมกันบนพื้นฐานที่ยึดหลักความสุจริตความโปร่งใสความซื่อสัตย์ความเอื้ออาทรสติปัญญาและพลังงานเราเชื่อว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะนำไปสู่ความร่วมมือและการทำงานที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆไปในฐานะหุ้นส่วนตลอดไป

สองคำสำหรับคาวาซากิ——ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ!

林道元博士
ผู้จัดการทั่วไป
การใช้ประโยชน์ขั้นสูงของระบบโคเจเนอเรชั่น
การผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรม กังหันก๊าซ

โยโกฮาม่า

การใช้ประโยชน์ขั้นสูงของระบบโคเจเนอเรชั่น

เราประสบความสำเร็จในการใช้ประโยชน์ขั้นสูงของโรงไฟฟ้าระบบโคเจเนอเรชั่นเนื่องจากกังหันก๊าซที่มีความน่าเชื่อถือของ川崎แม้แต่ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องเราก็ยังสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงงานของลูกค้าต่อไปได้เนื่องจากกังหันก๊าซจะเข้าสู่การดำเนินการแบบแยกตัวอิสระ(岛操作)นอกจากนี้เราลดเวลาการหยุดทำงานได้เนื่องจากKGAมีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีในกรณีที่เกิดปัญหากังหันก๊าซ

ทาคายูกิซาวาดะ
ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริษัทเอ็นเอส——โอจีเอนเนอร์จีโซลูชั่นส์(ไทยแลนด์)จำกัด

*川崎重工ย่อมาจาก
* KGAย่อมาจาก川崎燃气轮机亚洲(มาเลเซีย)
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด100เมกะวัตต์แห่งแรกของ川崎ที่พัฒนาขึ้น
ธุรกิจจัดหาพลังงาน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้าคาชิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด100เมกะวัตต์แห่งแรกของ川崎ที่พัฒนาขึ้น

ในระบบCCPPนี้ใช้กังหันก๊าซรุ่นL30Aขนาด30เมกะวัตต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและผลิตในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรุ่นที่มีกำลังผลิตสูงสุดจากกังหันก๊าซของคาวาซากิทั้งหมด”
ระบบCCPPที่เพิ่งติดตั้งและสร้างเสร็จใหม่เมื่อไม่นานมานี้มีกำลังการผลิตอยู่ที่107เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในเมืองคามิสุอิบารากิอุปกรณ์หลักประกอบด้วยกังหันก๊าซรุ่นL30Aจำนวนสามเครื่องเครื่องกำเนิดไอน้ำโดยการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่(余热锅炉)จำนวนสามเครื่องและกังหันไอน้ำหนึ่งตัวซึ่งอุปกรณ์หลักทั้งหมดนี้ผลิตโดยคาวาซากิระบบการทำงานนี้ได้รวมถึงหลักการโคเจนเนอเรชั่นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของโรงงานคาวาซากิเป็นผู้ก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างแบบครบวงจรซึ่งรวมถึงการออกแบบโดยรวมของโรงงานตลอดจนการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์หลักทั้งหมด”
บริษัท鹿岛南联合电力公司เป็นผู้ดำเนินการสถานีพลังงานร่วม鹿岛南ซึ่งเป็นศูนย์พลังงานของศูนย์อุตสาหกรรม鹿岛东部และจ่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับโรงงานโดยรอบในช่วงที่มีการทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของระบบCCPPนี้พบว่าระบบนี้มีประสิทธิภาพทั้งหมดรวมกันมากกกว่า90เปอร์เซ็นต์
ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการเป็นกลางทางคาร์บอนกำลังถูกเร่งขึ้นและพิจารณาในระดับโลกเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเรื่อยๆใพลังงานนตลาดคาวาซากิจึงใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของCCPPและผลิตภัณฑ์พลังงานอื่นๆที่หลากหลายเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างแข็งขันด้วยความพยายามเหล่านี้บริษัทมีส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนสำหรับอนาคตในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการจัดหาโซลูชั่นด้านพลังงานที่ครอบคลุมทั้งการผลิตไฟฟ้าและความร้อนอีกด้วย